Vad gör egentligen en besiktningsman?

Hus i naturen - anlita en besiktningsman

Man kan nog ställa sig frågan ”vad gör besiktningsmän?” och svaret är inte helt enkelt. För en besiktningsman är en person som besiktar en fastighet eller ett hus. Anledningen som ligger bakom besiktningen är att man både som köpare och säljare vill veta vilka fel som finns på huset eller fastigheten. Då vet man som … [Read more…]