Krossning och siktning

Krossning och siktning är två verksamheter inom rivningsindustrin som tydligt hänger ihop. Att byggnader, avfall och restprodukter en dag ska sorteras och kasseras är nästan oundvikligt. Ofta är detta restavfall alldeles för stort rent volym- och utrymmesmässigt för att kunna transporteras på ett enkelt sätt till och från rivnings- och byggplatser till att sedan nå sin slutgiltiga hållplats vid återvinningsstationen.

Ett relativt vanligt sätt att komma runt problematiken med skrymmande restprodukter är att helt enkelt låta ett företag som arbetar med krossning ta hand om produkterna. Med en effektiv kross, oftast en valskross, tas trä, möbler, växter och i vissa fall även sten och betong omhand. Genom krossen förvandlas stora sjok till små behändiga bitar som sedan enkelt kan lastas vidare till deponiavfall.

Det finns dock gånger då det även kan vara av intresse att sortera ut vissa ämnen, och i dessa fall kommer arbete med siktning väl till pass. Genom att sikta sitt avfall går det att sortera ut metaller och andra material effektivt ur det totala avfallet innan det transporteras vidare till sortergård och deponirest.

Ett av alla företag som arbetar med krossning och siktning är Miljöpress i Nossebro, ett mindre företag på den västgötska landsbygden mellan Trollhättan och Falköping. Under många år har de arbetat – inte bara med ovan nämnda verksamheter, utan även med balning av material. Miljöpress i Nossebro säger sig bland annat ta hand om trä, rötter, rivningsvirke, madrasser och andra material, och med hjälp av sin sikt kan de sedan sortera ut gips, jord, metaller och glasfiber – ämnen som inte behöver köras till förbränning, utan som istället kan återvinnas.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.