Underlätta vardagen med en hiss

Det finns få saker som underlättar livet så mycket som hissar gör. För det finns ytterst få situationer i livet som inte blir enklare om det finns hissar till hands. Något som också gjort att det idag finns hissar på nästan alla offentliga platser. Inte nog med detta så finns det numera i nästan alla lägenhetshus för att underlätta livet för de boende och dess gäster. Vilket är ett stort framsteg framförallt för de som har olika funktionshinder eller är äldre. För utan en hiss i det huset man bor i så kan en äldre eller funktionshindrad inte röra på sig. Vilket också är anledningen till att nybyggda hus numera enligt lag måste ha en hiss.

För oavsett vart någonstans man bor så vill man enkelt kunna ta sig in och ur sin lägenhet. Det gäller även på offentliga platser där det på samma sätt finns krav på hissar numera. Då det annars blir platser som är helt otillgängliga för de som annars inte kan röra på sig. Vilket är något som förhindrar dessa människor från att helt vara en del av samhället. Därför är hissar en av de bästa uppfinningar som gjorts när det gäller personer som har svårt att röra på sig.

Kan man installera hissar hemma i ett vanligt hus?

Om man har något funktionshinder eller är äldre så har nog tanken tänkts att en hiss skulle underlätta livet. Det stämmer också och det finns numera gott om olika typer av hissar som kan användas hemma. Dessa är vanligtvis de som kallas för stolhissar. Det finns däremot också plattformshissar för de som är rullstolsbundna.

Båda varianterna går att installera i en vanlig villa eller hus. Självklart så går det inte alltid att installera dessa utan det beror på hur bred trappan är. Det kan också vara svårt att montera en stolshiss om det är väldigt snäva svängar i trappan. Därför kan det vara bra att kontakta en hissmontör för att se om det går innan man börjar spara pengar.

För de som kanske inte har råd att göra installationen helt själv så finns det hjälp att få. Kommunen där man bor kan ofta hjälpa till att bekosta delar eller hela installationen. För att få mer information om vad som gäller i just din kommun så är det bäst att kontakta kommunen direkt. Då kan man enkelt få fram om det går att få hjälp med en sådan sak. Skulle man få avslag på sin ansökan så ska man alltid överklaga det beslutet. Bara därför att kommunen sagt nej betyder inte det att det var ett korrekt beslut.

Kan hissar underlätta just mitt liv i hemmet?

Om du idag har svårt att röra dig mellan de olika våningarna i hemmet så kan en hiss vara en förbättring. Det skiljer sig däremot från person till person hur mycket livet förändras med eller utan en hiss. Skulle det vara en väldigt stor ansträngning att gå i trapporna eller omöjligt att göra det så är en hiss något man bör se som ett alternativ. Då slipper man nämligen att flytta.

Hissteknik AB är ett företag som arbetar med både hissinstallation och hisservice av hissar i offentlig verksamhet och privata hem. Vare sig du har en hiss som behöver service, installation av en ny hiss eller bara inspiration så kan du kika in deras hemsida för att hitta kontaktuppgifter till dem. Se till att alltid få professionell hjälp när det kommer till viktiga saker som hissar.