Vad gör ett elbolag?

Vad är det egentligen ett elbolag gör? Det är en fråga med många svar och inget som passar in på alla typer av elbolag. För det beror lite på vad man menar med ett elbolag. Är det företaget som säljer el till privatpersoner eller är det företaget som tillverkar el och säljer till elbolag.

Det är sådana saker som gör att det lätt blir ett väldigt komplext svar på vad ett elbolag gör.
För om det är ett elbolag som bara säljer el till privatpersoner så kan det även samtidigt vara ett bolag som tillverkar el. Det går nämligen inte helt att svara på. För en del bolag köper bara in el från tillverkare och säljer detta vidare. Andra både tillverkar och säljer el medans vissa enbart tillverkar och säljer till andra elbolag.

Men som sagt om man menar ett elbolag som säljer el till privatpersoner eller företag så köper de antingen in elen från en tillverkare. Eller så har den en egen produktion. Men oavsett så är ett elbolag en förmedlare av el till kunderna. Även om de tillverkar elen själva så är det ofta uppdelat i två bolag. Det ena tillverkar och det andra säljer.

Hur väljer man elbolag?

Att välja elbolag baserat efter frågan ”vad gör ett elbolag?” är inte enkelt. Det är inte heller något som går att avgöra rent generellt. Sedan ett par år tillbaka så är Sverige uppdelat i olika elproduktionszoner. Det betyder att ett elbolag som är väldigt mycket billigare på en ort kan vara väldigt dyrt på en annan. Det beror nämligen på vart ifrån de köper in elen ifrån eller var de själva tillverkar elen. För prisskillnaden i elkostnader är markant om man jämför norra och södra Sverige. Detta för att en stor del av elproduktionen ligger i Norra Sverige medans det i södra Sverige inte är en lika stor produktion. Det är även ett system som sedan det infördes har fått stor kritik från både myndigheter, företag och privatpersoner. Då det helt enkelt gör det till en fråga om vart man bor när det gäller vilket pris man ska betala.

Men hur fungerar ett elbolag egentligen?

Om man bortser från de olika typerna av tillverkning som finns så är det en del saker som gäller för elbolag. De får inte både tillverka och sälja el och samtidigt äga ett elnät. Så de måste hyra in sig på ett elnät eller betala en kostnad för varje levererad kilowatt. De köper helt enkelt in elen som går ut i elnätet och därefter levereras till deras kund. Men troligtvis är det inte samma el som köps in som senare levereras.

Det hade nämligen varit omöjligt att hålla reda på sådant.  Men då de inte får äga elnät och det ibland krävs tillstånd för att båda sälja och tillverka el så blir det rätt så krångligt. Det betyder ofta att ett elbolag enbart är en mellanhand mellan tillverkare och kund genom ett elnät de inte får äga. Därför är elbolag en väldigt svår sak att helt förklara. Vill du kolla in lite mer om hur ett elbolag fungerar så kolla in VB Energi. De har funnits med länge och erbjuder många typer av elavtal.

2 129 Comments